Drodzy rodzice!

Samorząd szkolny chciałby włączyć się w Akcję Caritas "Rodzina rodzinie - Rodziny polskie rodzinom Syryjskim”.

W tym celu szukamy 51 uczniów, których rodzice zadeklarują się wpłacać samorządowi szkolnemu 10zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy. W ten sposób każdego miesiąca uda nam się uzbierać 510zł i zapewnić utrzymane jednej syryjskiej rodzinie. Chętnych, którzy chcieliby włączyć się w szkolna akcję prosimy o zgłoszenie się do wychowawcy lub opiekuna samorządu. Otrzymają wówczas deklarację, która musi zostać podpisana przez rodziców i w ten sposób włączą się w naszą szkolną rodzinę pomagającą rodzinie syryjskiej.

Z góry dziękujemy za pozytywny odzew.

Samorząd szkolny

Deklaracja uczestnictwa

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………………………… w akcji „Rodzina rodzinie- Rodziny polskie rodzinom Syryjskim”. Deklaruje wpłacanie 10 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy (styczeń – czerwiec) Samorządowi Szkolnemu. Samorząd Szkolny każdego miesiąca zebrane pieniądze w kwocie 510zł będzie wpłacał na konto Caritas.