Klasa I uczestniczy w programie organizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci w roku szkolnym 2017/2018. Za nami jest już kilka lekcji poświęconych programowaniu i nowym technologiom.

Podczas takich zajęć uczeń ma możliwość:

  • rozwinięcia umiejętności rozumowania, analizowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych,
  • zdobycia wiedzy dotyczącej przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa w sieci,
  • kształcenia umiejętność logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania myśli i pomysłów,
  • rozwinięcia kompetencji niezbędnych do pracy zespołowej.

Tematy zajęć to: Czym jest inteligentny dom?, Do czego człowiek wykorzystuje roboty?, Jak bezpiecznie korzystać z internetu? i W jaki sposób internet może ci pomóc?