Międzynarodowy Dzień Teatru

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w dniu 21.03.2018 zostanie zorganizowany Szkolny Przegląd Małych Form Teatralnych. Prosimy każdą klasę o przygotowanie co najmniej jednego krótkiego przedstawienia (do 15 minut) o dowolnej tematyce.
Organizatorzy: p. Marta Rudnik i Samorząd ZSO 53.

Dzień Sukienki i Krawata

Samorząd ZSO 53 ogłasza 8.03.2018 Dniem Sukienki(spódnicy) i Krawata.
Tego dnia dziewczyny przychodzą w sukienkach lub spódnicach a chłopcy w krawatach. Klasa, której najwięcej uczniów przyjdzie tak ubranych zdobywa punkty w konkursie na najaktywniejszą. Rozstrzygniecie konkursu pod koniec roku szkolnego.

Konkurs na najpiękniejszą wielkanocną pisankę

Samorząd ZSO53 ogłasza konkurs na najpiękniejszą wielkanocną pisankę. Prace można wykonać dowolną techniką. Każdą praca misi posiadać doczepioną karteczkę, na której znajdzie się imię i nazwisko autora oraz klasa.
Pisanki oddajemy do 23.03.2018r do opiekuna samorządu.

Samorząd ZSO 53