Uczniowie klasy 3 gimnazjum - Joanna Konieczny, Jagoda Sośniak, Jakub Deka oraz Krzysztof Miętus uczestniczyli w projekcie eko-logiczni. Od 15 września uczęszczali na sobotnie zajęcia w Zespole Szkół Chemicznych w Krakowie. Tam nauczyciele wprowadzili uczniów w świat badań i doświadczeń służących działaniom proekologicznym. W trakcie eksperymentów uczniowie badali m.in., jak zanieczyszczenie wpływa na rośliny i inne materiały. Dzięki pogłębionej analizie procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w przyrodzie oraz dzięki obserwacji, jak te procesy zmieniają się pod wpływem zanieczyszczenia powietrza i gleby, uczestnicy przekonali się, że ochrona środowiska, w tym eliminacja czynników szkodliwych, nie może być tylko pustą deklaracją.

Najcenniejsze dla naszych uczniów było to, iż wykonywali doświadczenia w prawdziwym laboratorium, mieli w rękach profesjonalny sprzęt, więc mogli poczuć się jak prawdziwi uczeni. Uzupełnieniem wykładów oraz działań w laboratoriach była wyprawa do Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie – tam na uczniów czekała ścieżka edukacyjna poświęcona prawidłowej gospodarce odpadami, segregacji śmieci i skutkom oddziaływania odpadów na środowisko naturalne.

W piątek 12 października w krakowskim magistracie odbyło się uroczyste podsumowanie rezultatów projektu. Uczniowie naszej szkoły zajęli IV miejsce w teście wiedzy ekologicznej! Co najważniejsze, uczniowie wynieśli z tych zajęć praktyczną i trwałą wiedzę. A to niezbędny fundament do tego, by budować świadomość ekologiczną, rozwijać wrażliwość na problemy środowiska i uczyć racjonalnego korzystania z jego zasobów, a także promować działania dotyczące ochrony elementów ekosystemu – w tym powietrza w mieście.

Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!