Prosimy oddaj głos na prace konkursową na stronie http://dzialajzimpetem.pl/

Głosowanie na Prace Konkursowe odbywać się będzie w terminie od 26 listopada 2018 r. od godziny 12:00 do 7 grudnia 2018 r. do godziny 12:00.

Podczas głosowania jedna osoba może oddać maksymalnie 1 (słownie: jeden) głos w ciągu 24 godzin tj. od godziny 00:00 do godziny 23:59 tego samego dnia. Kryterium ograniczenia głosowania do 1 głosu jest jeden adres IP oraz jeden adres e-mail. Celem potwierdzenia głosowania należy aktywować link przesłany na indywidualny adres email podany podczas głosowania.