20 listopada dzieci ze świetlicy były w Regionalnym Muzeum Młodej Polski w Rydlówce na uroczystym Święcie Osadzania Chochoła będącym obrzędem okrywania krzaka róży słomą.