W naszej szkole ważne jest bezpieczeństwo uczniów zarówno fizyczne jak i emocjonalne.

Regularnie przeprowadzamy diagnozę poziomu bezpieczeństwa: w 2017 roku metodą Mappingu, gdzie cała społeczność szkolna włączona była w określanie miejsc w szkole, w których można czuć się bezpiecznie, oraz tych w których zdażają się sytuacje budzące niepokój. W 2018 roku bazowaliśmy na ankiecie i informacjach od nauczycieli i uczniów.

Dbamy także o rozwój umiejętności pracy wychowawczej i interwencji w sytuacjach trudnych, od roku szkolnego 2016/2017 kolejni nauczyciele biorą udział w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów Krakowskiego Centrum Budowania Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przemocy Szkolnej TAMA.

W 96 godzinnej Szkole Budowania Bezpieczeństwa wzięła udział piątka naszych nauczycieli, w tym Dyrekcja, a w tegorocznej edycji pedagog szkolny.