26 marca w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa odbyła się debata o uczniu zdolnym, której organizatorem był nasz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53 wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Krakowie. Debata wpisała się w działania w ramach projektu „Erasmus+ „Gifted & talented educational support”. Uczestniczyli w niej, oprócz naszych nauczycieli, przedstawiciele szkół partnerskich z Estonii, Turcji, Litwy i Hiszpanii, a także przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie - dyr. Małgorzata Słomka oraz psycholog Katarzyna Owsiany; dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół pracujący w Sieci współpracy powołanej przy PPP nr 2; oraz dr Jolanta Pułka - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Przedstawiciele szkół partnerskich „Erasmus+” zaprezentowali systemy pracy z uczniem zdolnym w ich krajach. Dr J.Pułka opowiedziała o fińskim systemie edukacji jako inspiracji dla polskiej szkoły, a psycholog p. K. Owsiany przedstawiła w wykładzie „Każdy uczeń jest zdolny" sylwetkę ucznia zdolnego wraz z jego mocnymi i słabymi stronami funkcjonowania.

Podczas forum dobrych praktyk nauczyciele – p. M. Kowalska, D. Gaweł i E. Cieśla opowiedzieli o swoich doświadczeniach w pracy z wykorzystaniem założeń teorii inteligencji wielorakich H.Gardnera czy Dziecięcej Matematyki prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej , a także o realizacji projektów badawczych w klasie i kreatywnych rozwiązań metodyczno – programowych. Debata była kolejnym krokiem w poszukiwaniu rozwiązań systemowych w obszarze pracy z uczniem zdolnym.