Ze względu na stwierdzone przekroczenie średniego poziomu stężenia pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3 na stacjach pomiarowych na terenie Krakowa, prosimy o zapoznanie się z procedurą postępowania w sytuacji przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza.

Z tego też powodu, wprowadza się na dzień 24.01.2016 r. usługę darmowych przejazdów środkami komunikacji publicznej (w tym autobusowej i tramwajowej) na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego. Więcej informacji: Magiczny Kraków - krakow.pl

Aktualizowane na bieżąco dane dotyczące stanu powietrza w Krakowie można znaleźć na stronie: http://monitoring.krakow.pios.gov.pl