W ramach projektu STARS w maju b.r. odbędzie się konkurs na szkolne dojazdy rowerowe.

Każdy kto chce wziąć udział w konkursie otrzyma majowy kalendarz rowerowy. Każdego dnia, którego do szkoły przyjedzie na rowerze otrzyma pieczątkę potwierdzającą przyjazd. Konkurs wygrywa osoba która najwięcej razy w konkursowym miesiącu przyjedzie do szkoły na rowerze.

Konkurs rozpoczynamy 5 maja 2015 (wtorek) na dużej przerwie przed szkołą.