Drodzy Rodzice 6-klasistów oraz uczniów z kl. 3 gimnazjum!

Przekazujemy Państwu informacje z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dot. sprawdzianu na koniec 6 klasy oraz sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Informacje dotyczące: